gahetNA in the National Archives

Bisdom Rotterdam - Zoeken: rotterdam

2630 Results found, click on a tab to show the results.

3.18.01.02
J. Mangal
Nationaal Archief, Den Haag
1991
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.18.01.02
Author: J. Mangal
Nationaal Archief, Den Haag
1991
CC0

Periode:

1850-1971

Omvang:

2376 inventarisnummers; 72,10 meter

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands of het Latijn

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het Bisdom Rotterdam is opgericht in 1956: voordien viel het gebied onder het bisdom Haarlem. Het archief bestrijkt de periode van ca. 1850 tot 1971 en bevat ook stukken, gevormd door het bestuur van het bisdom Haarlem. Het grootste deel van het archief bestaat uit een serie dossiers betreffende parochies, geordend per dekenaat. Ook bevat het archief stukken betreffende katholieke organisaties zoals: armbesturen, schoolbesturen, congregaties van religieuzen, stichtingen en verenigingen. Voorts zijn er stukken over kerkgebouwen (waaronder accountantsrapporten van het Fonds voor de kerkenbouw), pauselijke onderscheidingen, het Tweede Vaticaans Concilie. Tenslotte bevat het archief correspondentie met geestelijken en particulieren.

Archiefvormers:

  •  
  • Bisdom Rotterdam

Archiefvorming

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: