gahetNA in the National Archives

Groot, de - Zoeken: oorlogsmisdadigers

8 Results found, click on a tab to show the results.

2.21.281.31
J.A.A. Bervoets
Nationaal Archief, Den Haag
1994
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.281.31
Author: J.A.A. Bervoets
Nationaal Archief, Den Haag
1994
CC0

Periode:

1945-1991

Omvang:

1.10 meter; 40 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een klein gedeelte is gesteld in talen als het Japans, het Engels en het Indonesisch.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Het archief bevat een kaart.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Mr. L.F. de Groot (1903-1991) werkte vanaf 1930 op het departement van Justitie en later bij de magistratuur. Hij hield zich vooral bezig met de berechting van Japanse oorlogsmisdadigers namens het Landgerecht in Indonesië. Het archief bevat stukken betreffende de memoires van generaal Imamura Hitoschi, afschriften van uitgesproken vonnissen aan Japanse oorlogsmisdadigers voor de Temporaire Krijgsraad te Batavia en verzamelde stukken met betrekking tot Japanse interneringskampen in Nederlands-Indië. Het archief omvat tevens diverse publicaties en manuscripten van zijn hand plus overige documentatie (waaronder een briefwisseling met dr. L. de Jong).

Archiefvormers:

  • Mr. L.F. de Groot 1903-1993

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: