gahetNA in the National Archives

SZW / Arbeidsovereenkomsten - Zoeken: knvb

2 Results found, click on a tab to show the results.

2.15.5295
Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2010
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.15.5295
Author: Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2010
CC0

Periode:

1941-1997
merendeel 1945-1994

Omvang:

205.00 meter; 6326 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat stukken betreffende de registratie van afgesloten, gewijzigde, of opgezegde collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's), en het algemeen verbindend verklaren van cao's. Het gaat daarbij zowel om cao's voor hele bedrijfstakken als om cao's voor specifieke ondernemingen of organisaties.

Archiefvormers:

 • Loontechnische Dienst
 • Loonbureau
 • Dienst Collectieve Arbeidsvoorwaarden
 • College van Rijksbemiddelaars

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Selectie en vernietiging

Verantwoording van de bewerking

Als uitvloeisel van het meerjarenconvenant afgesloten op 22 september 1994 tussen het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Centrale Archief Selectiedienst (CAS) zijn door de CAS in 1998 de volgende archiefbestanden op het beleidsterrein inkomens en arbeidsvoorwaarden bewerkt:

Table showing searchresults in archives
ArchiefbestandOmvang
Taakvoorgangers Algemene Beleidsaangelegenheden (ABA)23 m
ABA blok 1980-198970 m
ABA/Algemeen Secretariaat .07 en .088 m
Loontechnische Dienst, gedeelte vanaf 197567 m
Diverse departementale en interdepartementale werkgroepen betreffende de inkomenspolitiek en Commissie van Toezicht of Advies12 m
ABA/Algemeen Economisch en Inkomensbeleid/Arbeidsmarkt 1980-198918 m
ABA/Algemeen Economisch en Inkomensbeleid/Arbeidsmarkt 199035 m
ABA/Algemeen Secretariaat 1990-19949 m
Loonwet en loonmaatregelen3 m
Dienstcommissie ABA 1980-19964 m
Werktijdverkorting 1987-19896 m
I-SZW/CK (vm. LTD-betaalstukken)8 m
I-SZW/CK (vm. LTD-administratie)13 m
Commissie Coördinatie Arbeidsvoorwaarden en Inkomensaangelegenheden10 m
Loontechnische Dienst17 m
Dienst Inspectie Arbeidsverhoudingen8 m
Directie Arbeidsverhoudingen17 m
Commissie Coördinatie Arbeidsvoorwaarden en Inkomensaangelegenheden2 m
Commissie Gelijke Behandeling8 m
Dienst Collectieve Arbeidsvoorwaarden uit de periode 1990-19946 m

In het bestand van het DG ABA waren vele beleidsterreinen van Sociale Zaken vertegenwoordigd. Vaak waren in de stukken twee of meer beleidsterreinen tegelijk aan de orde. Dit hing samen met het feit dat op de terreinen inkomen en arbeid zaken spelen die in elkaars verlengde liggen, waardoor al snel diverse andere beleidsterreinen erbij worden betrokken. Gezien het bovenstaande werd besloten om van het bestand DG ABA een klassieke inventaris te vervaardigen. ( Inventaris van de archieven van het Directoraat-Generaal voor Algemene Beleidsaangelegenheden en daaronder ressorterende diensten en commissies van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 1980-1994 (1995); CAS inv.nr. 334 ) Archiefbescheiden van het DG ABA en taakvoorgangers uit de periode voor 1979 zijn opgenomen in de in 1993 door de CAS vervaardigde inventaris (CAS/ITW-inventaris nr. 141).

In 1997 zijn eveneens twee inventarissen verschenen met hierin neerslag betrekking hebbende op het beleidsterrein inkomens en arbeidsvoorwaarden. Het betreft de "Inventaris van de archieven van het (college van) Rijksbemiddelaars, (1940-1942) / De Gemachtigde voor den Arbeid, (1942-1945) / het College van Rijksbemiddelaars, (1945-1963) / het Loonbureau (1963-1970)" en de "Toegang op de gegevensbestanden op het beleidsterrein Inkomens- en arbeidsvoorwaarden, 1940-1994 C.A.O.'s" (CAS inv.nr. 285).

Opmerking: In januari 2005 is Cas-inv. 285 geïntegreerd in deze toegang.

Als basis voor de bewerking diende het rapport institutioneel onderzoek (RIO): "Het verdiende loon, een institutioneel onderzoek op het terrein van inkomens- en arbeidsvoorwaardenbeleid over de periode 1940-1994".

Aan deze toegang werkten mee:

 • O. Bos
 • P.C.A. van den Bogaerdt
 • P.H.M. Teuben

Ordening van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: