gahetNA in the National Archives

Panhuys, van - Zoeken: genealogie

13 Results found, click on a tab to show the results.

1.10.64
H. van Felius
Nationaal Archief, Den Haag
1978
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.10.64
Author: H. van Felius
Nationaal Archief, Den Haag
1978
CC0

Periode:

1566-1922

Omvang:

4,40 meter; 596 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat stukken van persoonlijke en zakelijke aard van de leden van de familie Van Panhuys over de periode van 1566 tot en met 1922; onder meer stukken betreffende heraldiek, genealogie en nalatenschappen. Een groot deel van de familie bezette bestuurs- en officiersfuncties in zowel Nederland als Indië en Suriname. Het archief bevat enkele kaarten, tekeningen en foto's.

Archiefvormers:

 • Panhuys, Van
 • Buirette
 • Chatvelt
 • Colve
 • Copes
 • Heldewier
 • Thienen, Van
 • Sautijn, Van
 • Vasseur des Rocques, le
 • Volkhemer
 • Westpalm, Van

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

Zoals al eerder beschreven bij het historisch overzicht van de Leids-Utrechtse tak kwam het archief van deze tak in 1881 in het bezit van jhr. Jean François Adrien van Panhuys, die van verschillende familieleden nog meer stukken in bezit kreeg. Na hem kwam het geheel aan zijn neef jhr. Haro Caspar van Panhuys, terwijl ook de archiefbescheiden van de tak Haeren via zijn echtgenote in het bezit van zijn familie kwamen. Twee van zijn zoons, jhr. U.W.F.A. van Panhuys en jhr. J.E. van Panhuys verwierven het archief. Het gedeelte van de eerste werd door diens weduwe in 1941 overgedragen aan het Rijksarchief in de provincie Groningen. In 1951 maakte mr. L.J. Noordhoff, toenmaals chartermeester I bij het Rijksarchief in Groningen, een voorlopige inventaris(

Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven (VROA), 1951, blz. 82.

), de conclusie was dat het archief beter op zijn plaats zou zijn op het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage, waar het dan ook sinds 1952 berust(

VROA, 1952, blz. 19 en 86.

)
.

Het gedeelte in bezit van jhr. J.E. van Panhuys berust momenteel bij diens zoon, jhr. J.E.A. van Panhuys te Bloemendaal.

De verwerving van het archief

De rechtstitel is (nog) onbekend

De verwerving van het archief

Het archief is voor langere tijd in beheer, niet in eigendom verkregen.

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
 • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: