Nationaal Archief. Search the collection of the Dutch National Archives

Panhuys, van - Zoeken: genealogie

13 Results found, click on a tab to show the results.

1.10.64
H. van Felius
Nationaal Archief, Den Haag
1978
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.10.64
Author: H. van Felius
Nationaal Archief, Den Haag
1978
CC0

Periode:

1566-1922

Omvang:

4,40 meter; 596 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat stukken van persoonlijke en zakelijke aard van de leden van de familie Van Panhuys over de periode van 1566 tot en met 1922; onder meer stukken betreffende heraldiek, genealogie en nalatenschappen. Een groot deel van de familie bezette bestuurs- en officiersfuncties in zowel Nederland als Indië en Suriname. Het archief bevat enkele kaarten, tekeningen en foto's.

Archiefvormers:

 • Panhuys, Van
 • Buirette
 • Chatvelt
 • Colve
 • Copes
 • Heldewier
 • Thienen, Van
 • Sautijn, Van
 • Vasseur des Rocques, le
 • Volkhemer
 • Westpalm, Van

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschikbaarheid van kopieën

Afgescheiden archiefmateriaal

Verwante archieven

(situatie in het jaar 1978)

 • Rijksarchief Groningen:
  Toegangsnummer: 626 - Archieftitel: Borg Nienoord, 1437 - 1890, huisarchief van de "Nienoord" (Leek, Gr.), met hierin stukken betreffende Jhr. Abraham van Panhuys en zijn nakomelingen, voor zover betrokken bij het beheer en de eigendom van de "Nienoord".
 • Rijksarchief in Limburg, Maastricht:
  Het persoonlijk archief van Jean Antoine Chrétien van Panhuys.
 • Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, Den Haag.
  Een familiearchief, voornamelijk betreffende Jhr. Mr. Isaac Lodewijk van Panhuys en zijn nakomelingen.
 • Jhr. J.E.A. van Panhuys, Bloemendaal.
  Een familiearchief, naar alle waarschijnlijkheid aansluitend op het in deze inventaris beschreven archief.
 • J.G.W. Bolomey, Den Haag.
  Betreft voornamelijk genealogisch materiaal.

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
 • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: