gahetNA in the National Archives

RIOD - Zoeken: concentratiekamp

22 Results found, click on a tab to show the results.

2.14.08
R. Braad, W.R. van Daatselaar, R. de Jong
Nationaal Archief, Den Haag
1973
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.14.08
Author: R. Braad, W.R. van Daatselaar, R. de Jong
Nationaal Archief, Den Haag
1973
CC0

Periode:

1933-1966

Omvang:

55,30 meter; 1497 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands, het Duits en het Engels.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, serie dubbelen (1933-1966) is in wezen een collectie documentatie materiaal afkomstig van het R.I.O.D. De stukken hebben betrekking op de Duitse bezettingsautoriteiten, het Nederlandse ambtenarenapparaat, onderhorige instanties en organisaties, evenals de Nederlandse autoriteiten in Groot-Brittannië.
Daarnaast zijn er stukken aanwezig m.b.t. het verzet in Nederland, de N.S.B., en Duitse organisaties en eenheden actief in Nederland in de periode 1940-1945.
Tevens bevat het archief stukken afkomstig van de Neurenberg processen en de processen gevoerd te Tokyo, evenals bescheiden aangaande de procesgang van oorlogsmisdadigers bij de Bijzondere Gerechtshoven in Nederland.
Het archiefmateriaal is een selectie documenten uit het archief van het hedendaagse NIOD. Doch voor onderzoek naar de verscheidene onderwerpen die raken aan het wezen van de Tweede Wereld Oorlog in Nederland, is deze serie dubbelen zeer bruikbaar en interessant. Het archief bevat zeer persoonlijk materiaal van individuen; van dagboeken van onbekende Nederlanders, tot correspondentie van Rauter, Himmler, Mussert, A. Seys-Inquart, Churchill, de radioredes van Koningin Wilhelmina, tot getuigenisverklaringen van gevangen uit een concentratiekamp. Tevens bevat deze collectie een uitgebreide hoeveelheid stukken afkomstig van verscheidene instanties verantwoordelijk voor de uitvoer van de bezetting als het Hauptambt SS, Der Generalstatsanwalt, en de Generalkommissar zur besonderen Verwendung.
Het naoorlogse archief is bijzonder van waarde. Aangezien het processtukken bevat die inzicht bieden in de beleving van de oorlog van zowel dader en slachtoffer net na het voltrekken van de gebeurden feiten. De getuigenverklaringen, de lijsten met vermistenpersonen, en de reactie van veroordeelden worden verwoord middels de archiefstukken uit deze collectie.

Archiefvormers:

  • Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

hallo
na het overlijden van mijn zwager kwam ik een bekje tegen met een soort dagboekje met oorlogs herinneringen
uit mei 1945 uitgegeven door drukkerij Jonh Kappee . het is geschreven door Cor Uytenboogaard met als titel in de klauwen der SS
nu weet ik niet of het voor jullie intresant is vaan daar mijn schrijven.
het is een eenvoudige uitgaven in niet al te beste staat.
vriendelijke groet Jan Scharroo

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: