Nationaal Archief. Search the collection of the Dutch National Archives

BS Registers van Naamsaanneming - Zoeken: burgerlijke%20stand

1 Results found, click on a tab to show the results.

3.04.12
A.A. Mietes
Nationaal Archief, Den Haag
2006
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.04.12
Author: A.A. Mietes
Nationaal Archief, Den Haag
2006
CC0

Periode:

1811-1836

Omvang:

0,10 meter; 23 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte teksten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat Registers van naamsaanneming vanaf 1811, toen door Napoleon per Keizerlijk Decreet het aannemen van een familienaam verplicht werd gesteld. De registers zijn slechts van enkele gemeenten bewaard gebleven.

Archiefvormers:

  • Burgerlijke Stand Zuid-Holland

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: