gahetNA in the National Archives

Alg. Secretarie Ned.-Ind. Regering / Kaarten - Zoeken: batavia

10 Results found, click on a tab to show the results.

4.ASB
R.T.M. Guleij
Nationaal Archief, Den Haag
1990
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

4.ASB
Author: R.T.M. Guleij
Nationaal Archief, Den Haag
1990
CC0

Periode:

1942-1950

Omvang:

130 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Kaarten en affiches

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De inventaris van kaarten behorende tot het archief van de Algemene Secretarie van de Nederlands Indische Regering bevat materiaal uit de periode 1942-1950. Het kaartmateriaal bestaat uit blauwdrukken, lichtdrukken, calques, gedrukt materiaal, schetsen, en fotografische reproducties, en heeft een schaal tussen de 1:2.500.000 en 1:10.000.Het meerendeel van de kaarten heeft betrekking op de naoorlogse strijd op Java, Madura, Sumatra, Pontianak en Palembang. De verzameling kaarten geeft een beeld van de politionele acties door middel van kaarten aangaande posities, linies, status-quolijnen, patrouillegebieden, evenals de kaarten met infrastructurele en operationele gegevens, vaak ook met aantekeningen aangebracht in de marges. Daarnaast zijn er kaarten met afstandwijzer, wegenkaarten, stadsplattegronden, en kaarten van de NEFIS. Tevens bevat dit archief een verzameling kaarten met Japanse aantekeningen, onder meer van Indië, Japan, Korea en Manchurije, en een verzameling affiches van de regeringsvoorlichtingdienst in Batavia.

Archiefvormers:

  • Algemene Secretarie van de Nederlands Indische Regering

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: