gahetNA in the National Archives

Bijlagen Resoluties GG in Rade te Batavia - Zoeken: batavia

26 Results found, click on a tab to show the results.

1.11.06.07
W. Hulshof, E.A.T.M. Schreuder
Nationaal Archief, Den Haag
1992
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.11.06.07
Author: W. Hulshof, E.A.T.M. Schreuder
Nationaal Archief, Den Haag
1992
CC0

Periode:

1738-1743

Omvang:

18 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Microfims van geschreven en gedrukte documenten. Kennis van het 18e eeuwse handschrift is noodzakelijk.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Dit archief bevat de verfilmde bijlagen van resoluties van de Gouverneur-generaal en Raden van Indië (Hoge Regering) te Batavia over de periode 1738-1743. De originele documenten bevinden zich in het Arsip Nasional te Jakarta. De inhoud van de stukken is divers. Ook qua formaat zijn de originele papieren erg verschillend. De onderwerpen betreffen ondermeer naamlijsten van slaven en hun herkomst, naamlijsten van militie en ambachtslieden in Batavia, lijsten van op zee overleden dienaren en van aanlegplaatsen en lijsten met opbrengsten van de verkoop van goederen. Daarnaast zijn er ingekomen brieven van lokale bestuursorganen, Compagnie-personeel en vrije burgers.

Archiefvormers:

  • Verenigde Oostindische Compagnie, Gouverneur-generaal en Raden van Indië (Hoge Regering)

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: