Nationaal Archief. Search the collection of the Dutch National Archives

Heidemij / Negatieven - Zoeken: arnhem

3 Results found, click on a tab to show the results.

2.24.06.02
H.A.J. van Schie
Nationaal Archief, Den Haag
2005
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.24.06.02
Author: H.A.J. van Schie
Nationaal Archief, Den Haag
2005
CC0

Periode:

1910-1970

Omvang:

27079 negatieven en lantaarnplaatjes 165 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

---

Soort archiefmateriaal:

Glasnegatieven, kleinbeeldnegatieven en lantaarnplaatjes van foto's.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het fotoarchief bestaat uit foto's betreffende cultuurtechnische werken, landinrichting, ruilverkaveling, werkverschaffing, visteelt, afvalverwerking, planten en bomen, landbouwmachines en bedrijfsgebouwen.

Archiefvormers:

  • Nederlandsche Heidemaatschappij, Arnhem

Archiefvorming

Geschiedenis van het archiefbeheer

Bij de uitvoering van haar werken heeft de Heidemij veel objecten en activiteiten fotografisch vastgelegd. Dit zal vooral zijn gebeurd met voorlichting en propaganda als oogmerk. Ze zijn daardoor als onderdeel van het bedrijfsarchief van de Heidemmij te beschouwen.

De Heidemij heeft haar archief in de jaren zeventig en tachtig ondergebracht bij het Rijksarchief in Gelderland te Arnhem. Het fotoarchief was daar aanvankelijk een onderdeel van, doch in november 1990 heeft de Heidemij het archief, op initiatief van de rijksarchivaris in Gelderland, in eigendom overgedragen aan de Rijksvoorlichtingsdienst. Een gedeelte ervan heeft de Rvd in 1995 in bruikleen gegeven aan de Stichting Historisch Boerderijonderzoek te Arnhem, met name een hoeveelheid kleinbeelddia's.

De fotocollectie is in het kader van het project Beelden voor de Toekomst grotendeels gedigitaliseerd.

De verwerving van het archief

Het fotoarchief is in 1996 door de Rijksvoorlichtingsdienst, als onderdeel van het Rijksfotoarchief, aan het Algemeen Rijksarchief (Nationaal Archief) overgedragen.

Overige

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: