gahetNA in the National Archives

Vrijwillige Landstorm - Zoeken: arnhem

1 Results found, click on a tab to show the results.

2.13.68.03
H.E.M. Mettes
Nationaal Archief, Den Haag
1994
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.13.68.03
Author: H.E.M. Mettes
Nationaal Archief, Den Haag
1994
CC0

Periode:

1919-1942
merendeel 1919-1940

Omvang:

0.60 meter; 78 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Het archief bevat een aantal tekeningen.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van de Inspecteur van de Vrijwillige Landstorm bevat onder ander stukken betreffende de mobilisatievoorbereidingen, diverse jaarverslagen en een circulaire inzake het verbod van lidmaatschap van fascistische of revolutionaire groeperingen voor leden van de Burgerwacht en de bijzondere Vrijwillige Landstorm. De archieven van de commandanten van de diverse korpsen van de Vrijwillige Landstorm bevatten voornamelijk stukken betreffende de korpsen, instructies en bepalingen en instructieboeken voor de verschillende in dit archief voorkomende korpsen van de Vrijwillige Landweer.

Archiefvormers:

 • Detachement Vrijwillige Landstormkorps Vaartuigendienst, groep Lek, 1939-1942
 • Inspecteur van de Vrijwillige Landstorm, 1919-1940
 • Vrijwillige Landstorm, Militair Scheepvaartagent Arnhem
 • Vrijwillige Landstorm, Militair Scheepvaartagent Hoorn
 • Vrijwillige Landstorm, Militair Scheepvaartagent Utrecht
 • Vrijwillige Landstorm, Militair Scheepvaartagent Vreeswijk
 • Vrijwillige Landstorm, Vaartuigendepot Amsterdam
 • Vrijwillige Landstorm, Vaartuigendepot Rotterdam, 1939-1940
 • Vrijwillige Landstormkorps Motordienst, 1920-1940
 • Vrijwillige Landstormkorps, Vaartuigendienst, 1926-1940
 • Vrijwillige Landstormverband Veluwsch Verband, 1920-1939

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Van de afdeling Semi Statistieke Archiefdienst van het Ministerie van Defensie kreeg een overzicht van de dienst- van mijn vader, die vanaf zijn 18e jaar regelmatig in dienst trad van de Vrijwilige Landstorm. In 1939 was hij, volgens die gegevens bij de Motordienst en had hij een bewijs van toegangtot het Algemeen Hoofdkwartier in Den Haag. Ik zoek nu wel gegevens in uw archief, maar dat lukt mij niet zo goed. Overigens bevindt zich in mijn archief een foto van een grote groep gehelmde militairen, allen met motorfiets en een officier er voor. Hij zou uit 1939 stammen en genomen zijn op de toenmalige hoofdweg Den Haag Rotterdam. Als u er belang bij hebt, stuur ik hem naar een door genoemd adres op.

J.J. Grootenboer, Ennekerdijk 13, 7622 ED BORNE. Telefoon: 074-2666.170.

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: