gahetNA in the National Archives

RVD Londen afdrukken - Zoeken: anefo

5 Results found, click on a tab to show the results.

2.24.10.01
H. Rooseboom, H.A.J. van Schie
Nationaal Archief, Den Haag
2010
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.24.10.01
Author: H. Rooseboom, H.A.J. van Schie
Nationaal Archief, Den Haag
2010
CC0

Periode:

1940-1945

Omvang:

11 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der bijschriften is in het Engels.

Soort archiefmateriaal:

Afdrukken van foto's (positieven) op papier.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het fotoarchief bestaat uit foto's betreffende gebeurtenissen in Nederland en Nederlands-Indië tijdens de bezetting en op de regering, leger, marine en Koninklijk huis in ballingschap.

Archiefvormers:

  • Regeeringsvoorlichtingsdienst, Londen

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

De afdrukken, contactafdrukken, negatieven en 'sample books' bestrijken voornamelijk de jaren 1940-1945. Slechts een beperkt aantal reproducties betreffen opnamen uit de periode voor 1940 en uit de Eerste Wereldoorlog. Veel foto's hebben het stempel 'PHOTO ARCHIEF R.V.D.' of 'Netherlands Government Information Bureau'.

De opnamen hebben betrekking op gebeurtenissen in Nederland en Nederlands-Indië tijdens de bezetting (o.a. oorlogsschade Rotterdam) en op regering, marine, leger en koninklijk huis in ballingschap. De opnamen dienden een voorlichtend en propagandistisch doel: het informeren van bondgenoten over de situatie in Nederland. Dat kan ook verklaren waarom er relatief weinig 'harde' foto's van gevechtshandelingen (invasie Normandië bijvoorbeeld) zijn opgenomen. De nadruk lag op het in beeld brengen van de inspanningen en het lijden in Nederland onder de bezetting, minder op het op journalistieke wijze vastleggen van gevechtshandelingen. De Engelstalige onderwerpsaanduidingen wijzen óók op een functie van de opnamen om met name het buitenland te informeren. In 'sample book' OH (doos 524) zitten opnamen die zowel de 'goede' als de 'foute' kant in beeld brengen. Achterop een afdruk van OH 392 in de collectie Elsevier (120_1090) staat: 'These pictures emanating from neutral sources show the systematic flooding of large areas of Holland by the Germans [etc.].' Op deze afdruk zitten stempels van het Netherland Government Information Bureau, Photo Dept., London, en van 'Photo Archief R.V.D.' De opnamen uit 1945 zijn door Anefo gemaakt. Er is dus een kleine overlap met het archief van Anefo.

Veel materiaal is, blijkens de fiches op de OH-categorie, van buitenlandse, met name Engelse herkomst. Het betreft zowel foto's van officiële militaire instanties (British Official Photo, Air Ministry, etc.) als van particuliere fotopersbureaus (Wide World Photo, Keystone, Black Star e.a.). In HIA veel Amerikaans materiaal. Er zijn ook foto's van Nederlandse makelij bij (bijvoorbeeld OH 450: Aart Klein, en opnamen van Nederland Archief). Het betreft gedeeltelijk reproducties van bestaande foto's; dat is te zien aan incidenteel meegefotografeerde kartelrandjes. De fiches op de rubriek H vermelden soms ook de leverancier: gedeeltelijk buitenlands, gedeeltelijk Nederlands (Van Agtmaal, Doeser e.a.).

Ook al betreft het gedeeltelijk reproductiefoto's en foto's van een matige (druk)kwaliteit, is het historisch een interessante en belangrijke collectie, ook dankzij de oorspronkelijke context (berging in 'sample books' met Engelstalige opschriften). De collectie toont op welke wijze de Nederlandse regering trachtte te laten zien wat er in Nederland gebeurde en wat de buiten de grenzen verblijvende Nederlanders (koninklijke familie, regering, militairen) aan activiteiten ondernamen. Het belang van de verzameling hangt mede af van de zeldzaamheid van de afdrukken of vergelijkbare beelden in collecties elders.

De reproductienegatieven kunnen 'oorspronkelijke', d.w.z. contemporaine reproductienegatieven zijn. Vgl. bijvoorbeeld 934_7962 (in 2.24.01.09), waarop in een contemporain handschrift de code HIA 228 is geschreven.

Selectie en vernietiging

Verantwoording van de bewerking

Ordening van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: