gahetNA in the National Archives

CdZ Antillen - Zoeken: Curacao

122 Results found, click on a tab to show the results.

2.13.112
Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2008
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.13.112
Author: Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2008
CC0

Periode:

1946-1989

Omvang:

19.10 meter; 2465 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De archieven van de Commandant Zeemacht Caraïbisch gebied en de acht daaronder ressorteerden dienstonderdelen hebben allen een gelijke structuur, overeenkomstig het hoofdarchief van de Commandant.
Het algemene (eerste) deel van de archieven bevat de agenda's en indexen op de ingekomen en uitgegane stukken, evenals de (geheime) correspondentie en verslagen van staf- en commandantenvergaderingen.
Het gespecificeerde (tweede) deel van de archieven is ingedeeld op onderwerp. Hierbij komen in het hoofdarchief van de Commandant o.a. zaken aan de orde als internationale samenwerking, het defensiebeleid, bemanningslijsten, personele aangelegenheden en de uitgevaardigde bevelen. Vervolgens zijn onder de rubriek territoriale verdediging de archiefstukken van de operationele eenheden en gestationeerde schepen opgenomen, met daarbij de rapporten van verrichtingen. De verdediging van de Antillen en Suriname, de militaire oefeningen daartoe, de Antilliaanse Militie, de inlichtingendiensten en de beveiligingsrapporten zijn eveneens onderwerpen van archiefvorming geweest. Als laatste hebben onderwerpen als militaire bijstand (drugsbestrijding) en de hulpverlening (ter zee), alsmede de hydrografie hun neerslag gevonden in het archief.
De archieven van de acht ondergeschikte dienstonderdelen omvatten slechts die onderwerpen die gerelateerd zijn aan hun specifieke taak en functie.

Archiefvormers:

 • ?Ministerie van Defensie en voorganger / Commandant Zeemacht in het Caraïbisch gebied en zijn voorgangers
 • Commandant Marinebasis Parera in de Nederlandse Antillen, 1951 - 1989
 • Commandant Marinierskazerne Savaneta en voorganger op Aruba
 • Commandant Marinierskazerne Suffisant op Curaçao
 • Commandant Mariniers in de Nederlandse Antillen
 • Vliegtuigsquadron 1 Nederlandse Antillen, 1951 - 1974
 • Detachement Marine Luchtvaartdienst Curaçao, 320 squadron,1974 -, 1982
 • Hoofd Marine Magazijnbeheer/dienst in de Nederlandse Antillen
 • Korps Mariniers Suriname, 1950 - 1953

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: