gahetNA in the National Archives

Bokhorst - Zoeken: "Radio Oranje"

1 Results found, click on a tab to show the results.

2.21.205.10
J.A.A. Bervoets
Nationaal Archief, Den Haag
1989
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.205.10
Author: J.A.A. Bervoets
Nationaal Archief, Den Haag
1989
CC0

Periode:

1791-1975
merendeel 1919-1975

Omvang:

1.10 meter; 47 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Matthijs Bokhorst (1900-1982) was o.a. hoogleraar in de Nederlandse cultuurgeschiedenis aan de universiteit in Pretoria. In de oorlog verzorgde hij Zuidafrikaanse radioprogramma's voor de BBC. In 1944 werd hij uitgezonden als verbindingsman der Canadese troepen in Zeeuws-Vlaanderen en op Walcheren. Het archief bevat o.a. manuscripten, stukken betreffende zijn verblijf in Londen, zijn diensverband als officier, en betreffende zijn werkzaamheden als secretaris van de Commissie inzake territoriale maatregelen van de studiegroep voor Reconstructieproblemen en zijn voorstellen tot annexatie van Duitse gebieden als schadeloosstelling.

Archiefvormers:

  • Matthijs Bokhorst (1900-1982)

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: