gahetNA in the National Archives

Kerstens - Zoeken: "Radio Oranje"

1 Results found, click on a tab to show the results.

2.21.183.43
J.A.A. Bervoets
Nationaal Archief, Den Haag
1981
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.183.43
Author: J.A.A. Bervoets
Nationaal Archief, Den Haag
1981
CC0

Periode:

1915-1956

Omvang:

1.51 meter; 75 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

P.A. Kerstens (1896-1956) werkte vanaf 1926 als onderwijzer in Semarang en Batavia. Geleidelijk werd hij actief in de Indische politiek als voorzitter van de Indische Katholieke Partij (IKP). Van 1935 tot 1941 was hij lid van de Volksraad. In januari 1942 werd hij minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart en minister van Landbouw en Visserij in de Nederlandse regering in ballingschap in Londen. Na geschillen met ambtsgenoten en koningin Wilhelmina kreeg hij in mei 1944 zijn ontslag. Van 1946 tot 1952 was hij lid van de Eerste Kamer voor de Katholieke Volkspartij (KVP).
Het archief bevat stukken over de werkzaamheden van P.A. Kerstens als voorzitter van de IKP, waaronder correspondentie, katholieke Indische bladen, artikelen van Kerstens en enige stukken over zijn werk in de Volksraad. Stukken betreffende zijn werk voor de Nederlandse regering in Londen (onder andere binnen de Studiegroep Reconstructieproblemen, redevoeringen, correspondentie); zijn naoorlogse activiteiten ten behoeve van de Europese eenwording en diverse andere activiteiten in verschillende nevenfuncties.

Archiefvormers:

  • P.A. Kerstens [levensjaren, 1896-1956], 1915-1956

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: