gahetNA in the National Archives

Alkemade, Van, en Van der Schelling

3.22.04
NULL
Nationaal Archief, Den Haag
1982
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.22.04
Author: NULL
Nationaal Archief, Den Haag
1982
CC0

Periode:

1700-1751

Omvang:

0,90 meter; 19 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat een collectie van een twintigtal, meest manuscripten over de (lokale) geschiedenis van Zuid-Holland ten tijde van de late Middeleeuwen verzameld, gekopiëerd en van aantekeningen voorzien door K. van Alkemade en P. van der Schelling in de 18e eeuw.

Archiefvormers:

  • Alkemade, Cornelis
  • Schelling, P. van der

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: