gahetNA in the National Archives

Vredenburch, van

3.20.61.01
J.K. Bondam, P.A. Meilink
Nationaal Archief, Den Haag
1924
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.20.61.01
Author: J.K. Bondam, P.A. Meilink
Nationaal Archief, Den Haag
1924
CC0

Periode:

1246-1880

Omvang:

28.00 meter; 630 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte teksten.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat stukken uit hoofde van de diverse leden van het geslacht Van Vredenburch opgesteld als ontvanger-generaal der geestelijke goederen in Holland. Resoluties, brieven, adviezen. Er zijn veel rekeningen, met indexen op naam en plaats, kasboeken met maandstaten, voorwaarden voor verpachting en aanbesteding, blafferds met diverse soorten inkomsten (landpachten, renten e.d.). Er zijn allerlei titels van aankomsten (overdracht landerijen, losrentes e.d.) en resoluties van de Staten van Holland en Gecommitteerde Raden plus aantekeningen betreffende het beheer van kerkelijke goederen.
Het tweede gedeelte van het archief bevat losse stukken opgesteld uit hoofde van andere functies, voornamelijk betrekking hebbend op toezicht op dijken (Ringcommissie) en scholen. Tevens zijn er veel rekeningen m.b.t. het bestuur van diverse ambachten en polders in de omgeving van Delft en stukken rakende (het bestuur van) de stad Delft.

Archiefvormers:

  • Vredenburch, van
  • Vredenburch, mr. Adriaan van
  • Vredenburch, mr. Gerard van
  • Vredenburch, mr. Jacob van

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

  • Stukken uit het archief van den Ontvanger-generaal der geestelijke goederen in Holland.

  • Stukken, uit andere openbare archieven afkomstig of daarop betrekking hebbende.

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: