gahetNA in the National Archives

Brederode

3.20.07
G.H.C. Breesnee
Nationaal Archief, Den Haag
1924
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.20.07
Author: G.H.C. Breesnee
Nationaal Archief, Den Haag
1924
CC0

Periode:

1248-1723

Omvang:

1.00 meter; 104 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een deel is gesteld in het Frans en in het Latijn.

Soort archiefmateriaal:

De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in het oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief omvat de periode (1248)-1697 en bevat stukken van persoonlijke aard zoals een rekest aan de keizer van de heer van Brederode en diens zoon als beklaagde van hoogverraad, verder testamenten en akten van huwelijksvoorwaarden.
Zowel van regerende als niet-regerende leden van de familie, hun echtgenoten en aangetrouwde leden is correspondentie bewaard gebleven, waaronder brieven aan Johan van Oldebarnevelt.
Voorts treft men stukken aan van vermogensrechterlijke aard zoals eigendomsbrieven, rentebrieven en rekeningen.
In het archief bevinden zich ook diverse inventarissen van archiefstukken, met name betreffende de heerlijkheden Brederode, Vianen en Ameide.
Tot slot telt het archief veertien regesten uit de dertiende tot en met de zestiende eeuw, onder meer met betrekking tot de landvoogdes Maria van Hongarije.

Archiefvormers:

  • Brederode, Van

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: