Nationaal Archief. Search the collection of the Dutch National Archives

Heerlijkheid Langerak

3.19.29
H. Bordewijk
Nationaal Archief, Den Haag
1970
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.19.29
Author: H. Bordewijk
Nationaal Archief, Den Haag
1970
CC0

Periode:

1253-1957

Omvang:

0,50 meter; 73 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief. De Duitse stukken zijn grotendeels in het Kurrentenschrift geschreven.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van de Heerlijkheid Langerak bevat enkele persoonlijke stukken van verschillende vrijheren van Langerak, zakelijke stukken betreffende het beheer van de heerlijkheid, stukken betreffende geschillen en betreffende de uitoefening van bepaalde heerlijke rechten; en enkele drukwerken betreffende de geschiedenis van het gebied.

Archiefvormers:

  • Heerlijkheid Langerak

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: