gahetNA in the National Archives

Heren van Haarlem

3.19.15
J.C. Kort
Nationaal Archief, Den Haag
1976
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.19.15
Author: J.C. Kort
Nationaal Archief, Den Haag
1976
CC0

Periode:

1254-1321

Omvang:

4 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands en in het Middelnederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de Oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bestaat uit akten inzake rechten en bevoegdheden tegenover de graven van Holland met betrekking tot belening en vestiging.

Archiefvormers:

  • Heren van Haarlem
  • Bergen, Jan van
  • Haarlem, Willem van

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: