gahetNA in the National Archives

Kloosters Delfland / Maria Magdalena in Bethanië

3.18.16
J.M. Sernée, S.W.A. Drossaers, W.G. Feith
Nationaal Archief, Den Haag
1920
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.18.16
Author: J.M. Sernée, S.W.A. Drossaers, W.G. Feith
Nationaal Archief, Den Haag
1920
CC0

Periode:

1266-1582

Omvang:

0,20 meter; 166 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief. De Duitse stukken zijn grotendeels in het Kurrentenschrift geschreven.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat grotendeels stukken met betrekking tot het financieel beheer van het klooster, zoals stukken betreffende landerijen en huizen (zowel binnen als buiten de stad en het ambacht 's-Gravenzande) en rentebrieven. Daarnaast bevinden zich in het archief stukken betreffende de stichting van het klooster, waaronder een giftbrief en een akte van Philips van Bourgondië.

Archiefvormers:

  • Klooster "Maria Magdalena in Bethanië"

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: