gahetNA in the National Archives

Delftse Statenkloosters / St. Bartholomeus

3.18.05
S.W.A. Drossaers
Nationaal Archief, Den Haag
1916
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.18.05
Author: S.W.A. Drossaers
Nationaal Archief, Den Haag
1916
CC0

Periode:

1247-1572

Omvang:

0.60 meter; 247 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel van de stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bestaat grotendeels uit stukken betreffende het financieel beheer, zoals eigendomsbewijzen van landerijen en huizen en rentebrieven. Daarnaast bevat het onder meer enkele stukken betreffende de stichting van het klooster, een cartularium, en een kaartboek.

Archiefvormers:

  • Klooster van de Heilige Bartholomeus in Jeruzalem

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: