gahetNA in the National Archives

Bestuursarchieven Land van Voorne

3.17.04
T.N. Schelhaas
Nationaal Archief, Den Haag
1974
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.17.04
Author: T.N. Schelhaas
Nationaal Archief, Den Haag
1974
CC0

Periode:

1594-1811

Omvang:

14.70 meter; 789 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Het archief bevat gedetailleerde kaarten van het gebied.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De belangrijkste bestuursorganen in het Land van Voorne in de periode 1542-1812 waren het college van Baljuw en Leenmannen en de Generale Dagvaart. Baljuw en Leenmannen hielden zich voornamelijk bezig met het bestuur en de rechtspraak, terwijl de Generale Dagvaart de financiële verhoudingen regelde tussen het Land van Voorne en de Leenheer, na 1581 de Staten van Holland.
De stukken zijn geordend op de instantie die de documenten heeft nagelaten. Het archief van Baljuw en Leenmannen bevat ondermeer privileges, resoluties, stukken over handhaving van rechten, belastingen en het financiële beheer (octrooien, inning), criminele en civiele rechtspraak (competentie, vooronderzoek, procesgang, tenuitvoerlegging), weeszaken, militaire zaken, economische zaken en de controle op de wildernissen. Daarnaast zijn er stukken betreffende het toezicht op de rekeningen van het schot, de verpondingen van de ambachten en het beheer van de financiën van de kerk van Oudenhoorn. Het archief van de Generale Dagvaart bestaat voor een groot deel uit stukken die het financiële beheer (belastingen, inning en afdracht, rekeningen, akten) van het eiland betreffen. In dit archief bevinden zich ook papieren van de Commissarissen van het Comptoir der Verpondingen en de Staten van qualificatie, particuliere stukken van ambtenaren en van de Secretaris Collecteur van het Middel van de Ongefundeerde Processen.

Archiefvormers:

  • Bestuursarchieven betreffende het Land van Voorne, 1594-1811
  • Generale Dagvaart in het Land van Voorne, 1542-1812
  • Baljuw en Leenmannen van het Land van Voorne, 1594-1811
  • Commissarissen van het Comptoir der Verpondingen in het Land van Voorne, 1710-1812
  • Secretaris van het Land van Voorne als Collecteur van het Middel van de Ongefundeerde Processen, 1780-1806

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: