gahetNA in the National Archives

Gedeputeerden Haarlem

3.01.09
W.E. Meiboom
Nationaal Archief, Den Haag
1989
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.01.09
Author: W.E. Meiboom
Nationaal Archief, Den Haag
1989
CC0

Periode:

1589-1787
merendeel 1603-1787

Omvang:

9.40 meter; 1296 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een klein gedeelte is gesteld in talen als het Frans, het Duits, het Latijn en het Zweeds.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte documenten. Kennis van het 17e en 18e eeuwse handschrift is noodzakelijk.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van de Gedeputeerden van Haarlem ter Dagvaart van de Staten van Holland bevat stukken betreffende de onderwerpen die werden behandeld tijdens de dagvaarten. De onderwerpen lopen uiteen van financiële aangelegenheden zoals het verbeteren van de opbrengsten van belastingen, octrooien voor de verlenging van de plaatselijke loterijen en faillissementen tot stukken betreffende de diverse geloofsovertuigingen zoals de verschillende stromingen binnen het protestantisme, van het katholicisme en van Joodse aangelegenheden. Andere onderwerpen die ook voorkomen in het archief zijn militaire aangelegenheden, stukken betreffende de waterstaat, handelsaangelegenheden en juridische aangelegenheden.

Archiefvormers:

  • Gedeputeerden van Haarlem ter Dagvaart

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: