gahetNA in the National Archives

Staten van Holland voor 1572

Due to maintenance it's not possible to make reservations.

3.01.03
P.A. Meilink
Nationaal Archief, Den Haag
1929
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.01.03
Author: P.A. Meilink
Nationaal Archief, Den Haag
1929
CC0

Periode:

1445-1572

Omvang:

30.20 meter; 2606 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Middelnederlands. Een klein gedeelte is gesteld in het Latijn en het Middelfrans.

Soort archiefmateriaal:

Geschreven en gedrukte documenten. Kennis van het middeleeuwse handschrift is noodzakelijk.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van de Staten bevat naast stukken van algemene aard zoals resoluties (besluiten) en ordonnanties, onder meer stukken betreffende de verhouding tot de landsheer, de rechten (privileges) van de Staten, de instemming met door de landsheer gevraagde beden, handelsrelaties van Hollandse steden met andere Hanze-steden, financieel beheer. Aanwezig zijn ook omvangrijke series kohieren van de tiende en honderdste penning (alfabetisch op plaatsnaam geordend). Ook bevat het archief veel rekeningen, o.a. van uitgaven ten behoeve van de oorlogen met Utrecht en Gelderland en van extra-ordinaris beden in de jaren 1552-1562, alsmede series rekeningen van de ontvanger-generaal en van de ontvangers in de diverse kwartieren van Holland. Een aparte afdeling wordt gevormd door het archief van de landsadvocaat, een door de Staten benoemde functionaris wiens taak was het formuleren van de resoluties van de Staten en het voeren van de correspondentie namens de Staten. Het bevat naast (minuten van) resoluties en brieven onder meer stukken betreffende de beden, de relaties met andere gewesten en zaken ter zee.

Archiefvormers:

  • Staten van Holland
  • Landadvocaat Adriaan van der Goes
  • Landadvocaat Aert van der Goes

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: