gahetNA in the National Archives

Wassenaer van Duvenvoorde, van

3.20.87
J.C. Kort
Nationaal Archief, Den Haag
2002
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.20.87
Author: J.C. Kort
Nationaal Archief, Den Haag
2002
CC0

Periode:

1226-1996

Omvang:

38.00 meter; 3304 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands en Middelnederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief. De Duitse stukken zijn grotendeels in het Kurrentenschrift geschreven.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De familie Van Wassenaer behoort tot de belangrijkste adellijke families van Nederland. Reeds vroeg bekleedden zij hoge functies aan het grafelijk hof. Onder latere generaties ontstonden diverse zijtakken met bekende familienamen zoals Van Duvenvoorde, Raaphorst en Van Polanen.
Het archief is primair verdeeld naar de verschillende takken van het geslacht Van Wassenaer: Duvenvoorde (alias Van Wassenaer), Van Wassenaer Starrenburg, Van Wassenaer van Catwijck enz. Bij elk van deze takken zijn er stukken over aanverwante families en rubrieken betreffende eigendommen en bezittingen, huizen en heerlijkheden. Het archief bevat met name stukken over huis Duivenvoorde en over de heerlijkheden Voorschoten, Valkenburg, Katwijk en 't Zand. Bij de bezittingen lag de nadruk op Zuid-Holland, maar ook over huizen, heerlijkheden en eigendommen in andere provincies zijn stukken aanwezig. Leden van het geslacht Van Wassenaer vervulden talrijke functies in Holland: baljuw van (hoge) heerlijkheden, dijkgraaf in Rijnland en Delfland, lid van de Staten van Holland e.d. Vanaf eind zestiende eeuw bekleedden enkele personen hoge militaire posten in leger en vloot.

Archiefvormers:

 • Almonde, Van
 • Appeldoorn, Van
 • Balveren, Van
 • Beide Katwijken en het Zand, heren van
 • Bourgogne, Van
 • Brakel, Van
 • Brederode, Van
 • Broekhuizen, Van
 • Cats, Van
 • Delen, Van
 • Doornik, Van
 • Duvenvoorde, Van
 • Eck van Pantaleon, Van
 • Gemen, Van
 • Goris
 • Haaften, Van
 • Haastrecht, Van
 • Hinojosa, De
 • Horst, Van der
 • Huis Duivenvoorde
 • IJsselmuden, Van
 • IJsselstein, Van
 • Kats
 • Leefdaal, Van
 • Leenkamer Raaphorst
 • Lek, Heer van de
 • Liere, Van
 • Maarn, Van der
 • Meerwijk, Van
 • Middachten, Van
 • Millinc
 • Mulart
 • Musch
 • Pijnssen
 • Poll, Van de
 • Polomey, Van
 • Pompe
 • Randwijk, Van
 • Renesse, familie Van
 • Riemsdijk, Van
 • Sas
 • Sasbout
 • Schaep
 • Scherpenzeel, Van
 • Spangen, familie Van
 • Ten Bosch
 • Tengnagel
 • Torck
 • Turk
 • Tuyll van Serooskerken, Van
 • Vijgh
 • Voorschoten, heer van
 • Voorst, Van
 • Wachtendonk, Van
 • Wassenaer Starrenburg, Van
 • Wassenaer, Van
 • Wassenaer van Catwijck, Van
 • Wassenaer van Rosande, Van
 • Wassenaer van Sint-Pancras, Van
 • Wassenaer-Warmond, Van
 • Wijhe, Van
 • Woude, Van den
 • Zoudenbalch
 • Zwieten, Van

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Ik ben op zoek naar de naam van een vrouwelijke componist, die naar ik meen behoorde tot de familie van Wassenaer. Zij leefde in de tijd dat Mozart een bezoek aan Den Haag bracht in de regeerperiode van stadhouder WillemV.
Een jaar geleden heb ik in Den Haag, tijdens een concert, muziek gehoord die zij gecomponeerd heeft. Ik ben op zoek naar haar naam om op deze manier de muziek te achterhalen.

met vriendelijke groet,
Hermine Schuit

Beste hermine,
Een belangrijke componist in de familie van wassenaer is unico Wilhelm van wassenaer geweest, die net als Mozart in de 18e eeuw componeerde. Is het niet hem die u bedoelt?
Vriendelijke groeta, nora

Een vrouwelijke componist Van Wassenaer is niet bekend.
Unico Wilhelm van Wassenaer-Obdam schreef de 6 Concerti Harmonici, oorspronkelijk toegeschreven aan Pergolesi. Plus een drietal blokfluitsonates.
Een wel wat klein oeuvre om hem een belangrijk componist te noemen.
Maar omdat hij de enige Van Wassenaer-Obdam is waarvan althans enige composities bewaard gebleven zijn, is hij binnen de familie van Wassenaer-Obdam natuurlijk weer wel een belangrijk componist.

Bij bovenstaande Johan nr XIII: In: M.D. van Duijvenvoorde: "Duivenvoer", 1e editie 2005 met 2 aanvullingen, schema Duivenvoorde (aanw. KB-Arch Alkmaar-Arnhem-Leiden-Haarlem-den Haag-Dordrecht-HRaad v Adel en CBG) .In dit werk 190 adellijke Duivenvoorde's tot ca 1700 met artikelen en enkele akten. Repertorium R 158:
Johan van Duivenvoorde, geb. ca 1552, geh. 1579 met Johanna van Nijhoff (overl. 7-3-1616), overleden 1626.
Geen kinderen. Acht vermeldingen. In Ned. Hist. 2002 (2003) het artikel: Adellijke kinderen van een dienstbode. Dit art. ook in "Duivenvoer".

Ik ben op zoek naar het tinsboek waarin voorkomen manuaal 84, 85, 86, 95 en 96 die vookomen in de tinsbrief van goederen Veenestein en Nieuw Amerongen verleit op den Hoog Geb Heer Carel George Grave van Wassenaar, dato 18 Maart 1786. (folio 14; nummer 14; sub M.)

Vriendelijke groet, Evert

Geachte heer van Nieuwamerongen. U reactie is voor afhandeling doorgezet naar de collega's van de afdeling Dienstverlening.

Serge ter Braake vermeldt in 'Met Recht en Rekenschap' raadsheer Jan van Duivenvoorde (1476-1543) zoon van Arend van Duivenvoorde en Margareta van IJsselstein. Echter die Jan van Duivenvoorde is gehuwd met Maria van Matenesse dochter van Filips van Matenesse en moet wel een andere Jan van Duivenvoorde (ca 1470?-1544) zijn die in 1492 gehuwd is met Elisabeth van Renesse zoals vermeld in uw archivering. Waar komt Maria van Matenesse in uw archieven voor en waar zit het verschil of het verband tussen de twee Jannen die veel overeenkomsten lijken te hebben? Of waar zou ik verder kunnen zoeken?

Geachte R.J. van den Oever, Uit het huwelijk van Arend van Duivenvoorde en Margareta van IJsselstein werden 5 kinderen geboren, waaronder twee zonen die de naam Jan kregen. De oudste van hen was getrouwd met Maria van Mat(h)enesse. De andere Jan was getrouwd met Elisabeth van Renesse. U kunt meer vinden over Maria van Matenesse middels de volgende link: http://www.gahetna.nl/zoeken/q/zoekterm/Maria%20van%20Matenesse

Aldaar o.a.:

Archiefinventaris
3.20.39
Matenesse, van
Gevonden in:
Archiefbestanddelen: 64 1251-1917

Zie mijn vorige reactie. Raadsheer Jan van Duivenvoorde (1476-1543) gehuwd met (1504) Maria van Matenesse en Baljuw van Noordwijkerhout Jan van Duivenvoorde (?-1544) gehuwd met (1492) Elisabeth van Renesse zullen wel broers van elkaar moeten zijn. Ik neem niet aan dat Jan van Duivenvoorde twee echtgenotes had. zoals Jan van Wassenaar (1426-1496). Is hierover meer duidelijkheid?

Ik heb uw vraag doorgezet naar de collega's van Dienstverlening, zodat ze uitgebreider onderzoek kunnen doen.

Zie geen reactie meer op de vraag van R.J. van den Oever, dus, voor zover mij bekend:
dat waren inderdaad broers.
1. mr Jan van Duivenvoorde de jonge (x maria van Matenesse, Philipsdochter gehuwd genoemd 1515), tak Warmond. geboren Woude, 1467. Heer van Woude, Warmond en Alkemade. Raad ordinaris van Holland. Overleden 1543, begraven te Warmond.
2. Heer Johan van Duvenvoirde (eerder dan 1474-1544), (x Elisabeth van Renesse, frederiksdochter 1492), Heer van Duivenvoorde, Starrenburg en Ten Bossche (uitrekken); ambachtsheer van Noortigerhout en 't Wout-Harnasch. 1504 baljuw Noordwijkerhout
zijn zoon Jan huwde overigens Hadewij van Renesse

de gegevens uit het laatste bericht zijn inderdaad juist. In mijn "Duivenvoer" worden beiden vermeld onder respectievelijk de nummers R 97 en R 103. Er is mogelijk nog een derde Jan geweest- R 97a: bron: Kort, J.C.: Repertorium op de lenen van de hofstede Amstel 1236-1650, OV 1988, blz. 381.

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: