Nationaal Archief. Search the collection of the Dutch National Archives

Pauw van Wieldrecht

Due to maintenance, making reservations is not available at this moment.

3.20.43
A.E.M. Ribberink
Nationaal Archief, Den Haag
1959
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.20.43
Author: A.E.M. Ribberink
Nationaal Archief, Den Haag
1959
CC0

Periode:

1230-1941

Omvang:

8,80 meter; 300 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten. de Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van de verzameling familiepapieren Pauw van Wieldrecht bestaat uit genealogische documentatie, die bijeen is gebracht en gehouden door Matthieu Christiaan Hendrik Pauw van Wieldrecht. In het archief bevinden zich o.a. stamboeken, kwartierstaten, adelbewijzen, stukken betreffende familieportretten, processtukken en grafdichten. Het archief bevat foto's, prenten en tekeningen.

Archiefvormers:

  • Pauw van Wieldrecht

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Matthieu Christiaan Hendrik Pauw van Wieldrecht is bij Koninklijk Besluit van 22 october 1847 nr. 100 in de Nederlandse Adelstand verheven, door zijn voorouders en door zijn zoon en kleinzoon, Maarten Iman (1860-1913) en Reinier Pauw van Wieldrecht (1893-1939).

Het was bekend dat de Amsterdamse schepen en raad Adriaan Pauw (1516-1578), stamvader van de in Amsterdam en in Delft op de voorgrond tredende families Pauw, uit Gouda afkomstig was. Lange tijd nam men onder invloed van de vervalsingen van de belgische genealoog P.A. de Launay (+1694) aan, dat de Goudse Pauwen afkomstig waren uit de Tielerwaard, waar in de 13de en 14de eeuw een adellijk geslacht Pauw gevestigd was. Wel koesterde men argwaan - zie bijv. H.J. Koenen, Het geslacht Pauw (Scheveningen, 1900) blz. 2 - doch eerst in de jaren 1908, 1909 vond de hoofdcommies bij het Algemeen Rijksarchief P. Berends de bewijzen, dat de familie Pauw rechtstreeks afstamde van de in de 13de en 14de eeuw in Waterland en Amsterdam gevestigde edelen De Grebber, (zie P. Berends, Het geslacht Pauw (1300-1550), maandblad "De Nederlandsche Leeuw" 1910 k. 8 e.v. en Nederland 's Adelsboek 1916.

Genealogische overzichten

Amsterdamse tak:

Delftse tak:

Vervolg Delftse tak:

Geschiedenis van het archiefbeheer

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: