Nationaal Archief. Search the collection of the Dutch National Archives

Abdij Leeuwenhorst

3.18.17.01
J. Bruggeman
Nationaal Archief, Den Haag
1935
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.18.17.01
Author: J. Bruggeman
Nationaal Archief, Den Haag
1935
CC0

Periode:

1410-1571

Omvang:

4,20 meter; 240 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een gedeelte in het Latijn.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De stukken uit het archief van de abdij Leeuwenhorst te Noordwijkerhout betreffen vrijwel uitsluitend de administratie en financiën van de rentmeesters uit de periode tussen 1410/11 en 1570/71. Veel materiaal gaat over de aanschaf van gebruiksartikelen voor het klooster en over de verpachting van stukken grond in het Rijnland en het Westland, waar het klooster de meeste bezittingen had.

Archiefvormers:

  • Abdij Leeuwenhorst te Noordwijkerhout

Archiefvorming

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Concordans

Deze films bevatten alleen de registers, stukken en rekeningen en niet de oorkonden die in de charterkasten worden bewaard. Hierop hebben dus geen betrekking de regestenlijst met index en ook niet de archivalia in het archief van de Ridderschap betreffende Leeuwenhorst.

Table showing searchresults in archives
Filmnr.Oud nr.Inventarisnummers
121011/6 begin
121126 vervolg/10
1212311/22
1213423/34
1214535/46
1215647/55
1216756/64
1217865/69
1218969A/75
12191076/80A
12201181/88
12211289/99
122213100/107A
122314108/115( Voor bijlagen bij 111/121, zie 1234. )
122415115A/122( Voor bijlagen bij 111/121, zie 1234. )
122516122A/126A
122617127/131
122718131A/136
122819136A/141A
122920142/148A
123021149/154
123122155/163
123223163A/172
123324173/178
1234( Op 1234 staan verder nog bijlagen bij 111/121, en de volgende regestnummers: 237; 305; 340; 364B; 379; 400; 442; 476; 555; 570; 572; 574; 575; 577; 577A; 660; 670; 720; 728; 736; 777; 831; 874; 885; 894, 930; 938. ) 25178A/179

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: