gahetNA in the National Archives

Grafelijkheidsrekenkamer / Registers

3.01.27.01
J.H. Hingman
Nationaal Archief, Den Haag
1875
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.01.27.01
Author: J.H. Hingman
Nationaal Archief, Den Haag
1875
CC0

Periode:

1233-1815
merendeel 1446-1728

Omvang:

135.10 meter; 1029 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Middelnederlands, Nederlands, Middelfrans en Frans

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte documenten. Voor het lezen van de oudste documenten is paleografische kennis vereist.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De Rekenkamer der Domeinen (ook wel Grafelijkheidsrekenkamer genoemd) was belast met het beheer van de domeinen in bezit van de Graven van Holland en na de Opstand van de Staten van Holland. Nadat in de jaren 1720-1727 bijna alle domeingoederen op veilingen waren verkocht, werd deze Rekenkamer in 1728 opgeheven. Het beheer van het restant ging over op het college van Gecommitteerde Raden, en het afhoren van de domeinrekeningen opgedragen aan de Rekenkamer ter Auditie.
Het archief bevat registers van ordonnanties en instructies over het beheer der financiën en domeinen; commissies (voor ambtenaren, plus verpachting van ambten); memorialen van allerhande zaken; appointementen en decreten en ordonnanties op de rentmeesters. Verder zijn er ingekomen resoluties van de Gecommitteerde Raden; correspondentie met overige bestuursorganen; ingediende rekesten en ingekomen brieven. Er zijn tevens stukken over het personeel van de Rekenkamer, de inkomsten der domeinen en de verkoop hiervan. Inzake het beheer van de domeinen in de verschillende kwartieren zijn er stukken per regio met onder meer gegevens over inspecties, verpachtingen en verkopingen. Ook zijn er stukken betreffende de Munt, de tollen en de strandvonderij.

Archiefvormers:

  • Grafelijkheidsrekenkamer
  • Rekenkamer der Domeinen van Holland

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: