Nationaal Archief. Search the collection of the Dutch National Archives

Jonge, de

1.13.06
J. de Hullu
Nationaal Archief, Den Haag
1924
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.13.06
Author: J. de Hullu
Nationaal Archief, Den Haag
1924
CC0

Periode:

1244-1881

Omvang:

0,96 meter; 113 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte teksten

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat stukken en aantekeningen die door De Jonge verzameld zijn voor zijn diverse historische publicaties, overwegend in het kader van diens geschiedenis van het Nederlandse zeewezen. Er zijn aantekeningen m.b.t. diverse onderwerpen (loopbanen van officieren, vlootsterkte); een aantal extract-resoluties van de Staten-Generaal en de Admiraliteiten; afschriften van brieven van diverse vlootvoogden etc. voor de 17e-19e eeuw.

Archiefvormers:

  • Jonge, J.C. de (1793-1853)

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

J.C. de Jonge werd in 1793 geboren te Zierikzee als telg van een vooraanstaande Zeeuwse familie. Al vroeg ontwikkelde hij een zeker historisch besef door archiefstukken uit zijn geboortestad te redden. Een studie aan de Leidse Hogeschool werd in 1816 afgerond met een proefschrift over charters. Dat jaar trouwde hij met Henriëtta Philippina Jacoba van Kretschmar: het echtpaar kreeg later vijf kinderen.Tussentijds was hij in 1814 benoemd tot substituut-archivaris van het rijk. Na de dood van Hendrik van Wijn in 1831, volgde hij deze op als archivaris. De Jonge bekleedde daarnaast ook andere functies, waaronder lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland (1840-1851), van de Raad van State (1843-1853) en wethouder van 's-Gravenhage (1845-1851). Daarnaast was hij actief als historicus op het terrein van de Nederlandse geschiedenis en de maritieme geschiedenis.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: