Nationaal Archief. Search the collection of the Dutch National Archives

Vilvoordse Charters

1.01.42.02
B.J. Slot
Nationaal Archief, Den Haag
1990
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.01.42.02
Author: B.J. Slot
Nationaal Archief, Den Haag
1990
CC0

Periode:

1244-1638

Omvang:

6,06 meter; 629 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands en in het Frans.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige teksten van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat charters, meest leen- of verbandbrieven, en registers: ordonnanties, brieven e.d.

Archiefvormers:

  • Raad van State
  • Rekenkamer Brabant
  • Leenhof van Brussel

Aanwijzingen voor de gebruiker

Openbaarheidsbeperkingen

Beperkingen aan het gebruik

Materiële beperkingen

Aanvraaginstructie

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, Vilvoordse Charters, 1010-1638, nummer toegang 1.01.42.02, inventarisnummer ...

VERKORT:
NL-HaNA, Vilvoordse Charters, 1.01.42.02, inv.nr. ...

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: