Nationaal Archief. Search the collection of the Dutch National Archives

Aardenne, van

Due to maintenance, making reservations is not available at this moment.

2.21.312
A.M. Kwakernaak, H.J.Ph.G. Kaajan
Nationaal Archief, Den Haag
2004
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.312
Author: A.M. Kwakernaak, H.J.Ph.G. Kaajan
Nationaal Archief, Den Haag
2004
CC0

Periode:

1954-1995
merendeel 1959-1995

Omvang:

6.50 meter; 352 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

G.M.V. (Gijs) van Aardenne was voor de VVD minister van Economische Zaken in de kabinetten Van Agt I (1977-1981) en Lubbers I (1982-1986). Het in 1984 verschenen rapport van de parlementaire enquêtecommissie, die een onderzoek had ingesteld naar het overheidsbeleid inzake het scheeps- en machinebouwconcern Rijn-Schelde-Verolme (R.S.V.) tastte zijn politieke positie ernstig aan. Dit concern was namelijk ondanks miljarden overheidssteun in 1983 toch ten onder gegaan. De parlementaire enquêtecommissie noemde het optreden van Van Aardenne daarin misleidend en onaanvaardbaar. Dit vernietigende oordeel maakte hem voor de rest van de kabinetsperiode vleugellam. Hij keerde daarna dan ook niet terug in het kabinet Lubbers II. (14 juli 1986 - 7 november 1989).
Veel van zijn persoonlijke archivalia bevinden zich nog in privé-bezit. Derhalve bestaat dit archief grotendeels uit stukken, die Van Aardenne uit hoofde van zijn maatschappelijke functies heeft ontvangen en opgemaakt. Tevens bevat het archief krantenknipsels, tijdschriftartikelen en ingekomen rapporten van derden.

Archiefvormers:

  • G.M.V. van Aardenne

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

Bij persoonlijke archieven ontbreken meestal nadere gegevens over de periode dat het werd gevormd en gebruikt. Het archief van Van Aardenne vormt hierop een uitzondering. Illustratief in dit opzicht is de karakterisering van zijn partijgenoot H.J.L. Vonhoff, die er het volgende over schreef: "Zijn werkkamer op het ministerie is een bezienswaardigheid. Torenhoog liggen de dossiers op zijn bureau en op elke kast in het ministeriële vertrek. Wie bij hem op bezoek komt verbaast zich over de trefzekere wijze waarop hij de bundel traceert die voor het gesprek dienstig is en tevens zover zijn kennis van de materie" ( H.J.L. Vonhoff, Liberalen onder één dak. VVD: 50 jaar liberale vereniging, 19, Den Haag 1998, 214. ).

In 1999 werd een deel van het persoonlijk archief van G.M.V. van Aardenne door zijn weduwe M.H. van Aardenne-Eerligh aan het Algemeen Rijksarchief (thans Nationaal Archief) geschonken.

Schenking (van een niet overheidsarchief)

De verwerving van het archief

Het archief is door schenking verworven.

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: