gahetNA in the National Archives

Aalst, van

2.21.261
J.A.A. Bervoets
Nationaal Archief, Den Haag
1988
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.261
Author: J.A.A. Bervoets
Nationaal Archief, Den Haag
1988
CC0

Periode:

1702-1962
merendeel 1859-1962

Omvang:

4.00 meter; 132 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een klein gedeelte is gesteld in talen als het Duits en het Engels

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Het archief bevat enkele foto's.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van C.J.K. van Aalst bevat stukken betreffende zijn werkzaamheden als president-directeur van de Nederlandsche Handelsmaatschappij N.V. en directeur van de Nederlandsche Overzeese Trust Maatschappij,c zoals de oprichting van de Koninklijke Luchtvaartmaatschappij voor Nederland en Nederlands-Indië, correspondentie met enkele cultuurmaatschappijen in Nederlands-Indië en betreffende de onderhandelingen tussen de Nederlandse en Duitse regering over nadere kredietovereenkomsten. Verder bevat het archief persoonlijke stukken zoals uitnodigingen en betreffende zijn voorzitterschap van het Comité voor het huldeblijk aan H.M. Koningin Wilhelmina.

Archiefvormers:

  • C.J.K. van Aalst 1866-1939
  • N.J. van Aalst
  • Mr. E. Scheltema

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: