gahetNA in the National Archives

KL / Reg. AAT

2.13.179
PWAA
Nationaal Archief, Den Haag
2008
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.13.179
Author: PWAA
Nationaal Archief, Den Haag
2008
CC0

Periode:

1944-1985

Omvang:

2.00 meter; 121 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten. Geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief betreft voornamelijk uitvoering op het gebied van de logistiek voor de Landmacht. Het archief bestaat uit brievenboeken, correspondentie, vrachtbrieven, laad- en losrapporten en kamporders.

Archiefvormers:

  • Ministerie van Defensie/Regiment Aan- Afvoertroepen

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

De Aan- en Afvoertroepen waren de transporteenheden van de Nederlandse Krijgsmacht, die als taak hadden de gevechtseenheden van de Landmacht te bevoorraden. Op 25 oktober 1944 kwam het "Korps Motortransport Nederland" (MTN) tot stand. Binnen enkele maanden waren er 7 compagnieën met zo’n 200 voertuigen per compagnie. Deze werden onder Engels bevel geplaatst met de naam "General Netherlands Transport company" (GNT-coy). Op 15 oktober 1945 werd al het personeel gestationeerd op het "Depot Aan- en Afvoertroepen" en werd de naam MTN gewijzigd in "Korps Aan- en Afvoertroepen". Ook in Nederlands-Indië waren onderdelen van de AAT actief. Gelet op de enorme uitgestrektheid van het gebied bestond er een grote behoefte aan transporteenheden. In de eerste maanden van 1946 werden AAT-eenheden geformeerd. In totaal hebben 23 Nederlandse en 7 KNIL-transportcompagnieën aan de talloze transporten deelgenomen waarbij vele honderdduizenden kilometers over doorgaans zeer slechte wegen en vaak onder gevaarlijke omstandigheden werden afgelegd. Eind 1947 vond een reorganisatie van het Korps AAT plaats. Op 1 oktober 1947 werd het Regiment Aan- en Afvoertroepen opgericht; het regiment zette de traditie van het voormalige Korps Motordienst voort en bestond uit een opleidingseenheid en een vijftal transporteenheden. De overgang van de Koninklijke Landmacht naar een op Amerikaanse leest geschoeide organisatie (begin jaren vijftig) had ook gevolgen voor de transporteenheden zowel voor de eenheden van het legerkorps als van de Nationale sector. Het aantal eenheden werd kleiner, net als de omvang van de eenheden.

In 1966 werd uit het Regiment Aan- en Afvoertroepen een Rij-instructiebataljon geformeerd. In 1967 ging het Depot Aan- en Afvoertroepen over op het Opleidingscentrum Aan- en Afvoertroepen. Gedurende het bestaan was de AAT onder andere actief bij de Watersnoodramp in 1953, de vervoersstakingen in Amsterdam, transporten van en naar Duitsland en als onderdeel van Unifil in Libanon (1979-1985). Bij dit alles treden twee grote regels van de AAT op de voorgrond: het vervoer van personeel en goederen over zee, over de weg, per spoor, door de lucht of per binnenschip en het bezorgen van te vervoeren personeel en/of goederen op de juiste tijd en op de juiste plaats. Het wegvallen van de muur in 1990 had ook gevolgen voor de AAT. Met als markant punt in 1995 de vorming van een tweetal bevoorradings- en transportbataljons waarbij zowel Intendance eenheden als Aan- en Afvoertroepen eenheden naast elkaar in het hetzelfde bataljon zijn opgenomen. In 1992 leverde Nederland een transportbataljon (105 Transportbataljon) voor humanitaire vervoerstaken in het voormalige Joegoslavië. Later is deze eenheid gereorganiseerd tot een logistiek transportbataljon voor de aldaar eigen aanwezige Nederlandse eenheden. Het Regiment Aan- en Afvoertroepen mocht als eerste dienstvak op 18 november 1975 uit handen van ZKH Prins Bernhard het door Hare Majesteit Koningin Juliana toegekende vaandel ontvangen. In 2000 werd het Regiment Aan- en Afvoer- troepen opgeheven. Al het personeel ging over naar het nieuw opgerichte Regiment Bevoorrading- en Transporttroepen.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Goede dag ...ik ben in 1981 op gekomen in blerick om als chauffeur opgeleid te worden..ik werd daarna geplaatst bij een van heutz eenheid...nu is mijn vraag ....Onder welk transportbataljon viel je dan ???met vriendelijke groet

Geachte heer van Eldik,

Uw vraag is ter behandeling doorgezet aan onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Er hebben een drietal territoriale transportgroepen bestaan, nl. 810, 811 en 812
Kunt u per transportgroep een opgave verstrekken van alle bataljons, compagnieën, pelotons, detachementen enz. (parate en mobilisabele)
Voorbeeld: 812 transportgroep had o.a. onder bevel 820 transportbataljon, bestaande uit 49, 50, 51 en 52 transportcompagnie.
Ook was er o.a. een 829 zware transportcompagnie, een 832 BOS-transportcompagnie en een 840 zware transportcompagnie, waar vielen deze onder
Dus graag een gedetailleerd overzicht per transportgroep.

Ook graag een zelfde opgave doen van alle onderdelen van de 781, 782 en 783 geneeskundige groepen.

Bij voorbaat hartelijk dank.

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: