Nationaal Archief. Search the collection of the Dutch National Archives

AAT

2.13.179
PWAA
Nationaal Archief, Den Haag
2008
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.13.179
Author: PWAA
Nationaal Archief, Den Haag
2008
CC0

Periode:

1944-1985

Omvang:

2,00 meter; 121 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten. Geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief betreft voornamelijk uitvoering op het gebied van de logistiek voor de Landmacht. Het archief bestaat uit brievenboeken, correspondentie, vrachtbrieven, laad- en losrapporten en kamporders.

Archiefvormers:

  • Ministerie van Defensie/Regiment Aan- Afvoertroepen

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Selectie en vernietiging

Selectie heeft op zo hoog mogelijk niveau per dossier plaatsgevonden aan de hand van de volgende selectielijsten: BSD Militair materieel, 1945-, (RIO 20); stcr. 2007/79. BSD Militair Personeel, 1945-, (RIO 25); stcr. 2006/46. BSD Militaire operatiën, 1945-, (RIO 50); stcr. 2005/113. BSD Overheidsinformatievoorziening, 1945-, (RIO 92); stcr. 2003/202 BSD Organisatie rijksoverheid, 1945-(RIO 143); stcr. 2005/245. Dit archief bevat geen bescheiden die bewaard worden op grond van de hardheidsclausule art. 5 lid e van het Archiefbesluit.

Aanvullingen

Verantwoording van de bewerking

Ordening van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: