gahetNA in the National Archives

Aanvoer Goederen Overzee

2.06.039.01
CAB-EZ
Nationaal Archief, Den Haag
1965
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.06.039.01
Author: CAB-EZ
Nationaal Archief, Den Haag
1965
CC0

Periode:

1945-1949

Omvang:

0.70 meter; 5 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat materiaal over contacten met het Supreme Headquarter Allied Expeditionary Force (SHAEF), het Netherlands Office for Relief and Rehabilitation (NORR), het Militair Gezag, banken en rederijen. Tenslotte is er in het archief van het BAGO een fragment van het archief van het Rijksbureau voor Voedselvoorziening in Oorlogstijd terecht gekomen.

Archiefvormers:

 • Ministerie van Economische Zaken / Bureau Aanvoer Goederen Overzee (BAGO) 1945-1949

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

 •  1 Diverse dossiers. 1945-1949

  1. Landmanifesten diverse schepen, 1945-1949
  2. Landmanifesten diverse schepen, 1945-1949
  3. Diversen
  4. N.O.R.R. Programma's
  5. Overzicht algehele behandeling
  6. S.H.A.E.F. dossier, 1945-1949
  7. Militair Gezag, 1945-1949
  8. Militair Gezag, 1945-1949
  9. Rijksbureau voor Genees- en Verbandmiddelen, 1945-1949
  10. Alphabetisch Botenregister, 1945-1949
  11. Controle rapport op betaalde zeevrachten, 1945-1949
 •  2 Diverse dossiers. 1945-1949

  1. Personeel en comptabele stukken, 1945-1949
  2. Opheffing B.A.G.O. - Huurcontracten. - Reisbesluiten. - Circulaires
  3. Corr. Rentekaarten, 1945-1949
  4. Declaraties, 1945-1949
  5. Declaratie lijsten, 1945-1949
  6. Transport en Energie, 1945-1949
  7. Vrachtbrieven, 1945-1949
  8. Corr. Hr. v. Stolk, 1945-1949
  9. Militair Gezag
  10. Kasstukken Compt., 1945-1949
  11. N.O.R.R., 1945-1949
  12. Oude sollicitaties, 1945-1946
  13. Verantwoordingslijsten, 1945-1949
  14. Corr. Kasstukken, Internatio, 1945-1949
  15. Corr. Kasstukken, Dudok de Wit, 1945-1949
 •  3 Diverse dossiers. (1943)1945-1949

  1. Corr. Kasstukken, Mees en Zonen, 1945-1949
  2. Tramvergoeding, 1945-1949
  3. Opslagruimte, 1945-1949
  4. Expertise kosten, 1945-1949
  5. Expertise kosten, 1945-1949
  6. Expertise rapporten, 1945-1949
  7. Rotterdamse Bankvereniging, 1945-1949
  8. Goedgekeurde aanvragen Reserve Off., 1943
  9. Afgewezen aanvrage Reserve Off., 1943

  Nr. 8 en 9 betreffen het archief Rijksbureau voor Voedselvoorziening in Oorlogstijd

 •  4 Diverse dossiers. 1945-1946

  1. Overzichten van de aanvoer van regeringsgoederen, 1946
  2. Circulaires (ongenummerd), 1945-1946
  3. Circulaires (genummerd), 1945-1946
  4. Verslagen besprekingen van de werkcommissie bij de BAGO, 1945-1946
  5. Weekverslagen, 1946
 •  5 Diverse dossiers. 1945-1946

  Weekverslagen november-december 1945

  Weekverslagen juni-oktober 1945

  Weekverslagen 1945-1946

  Verslagen vergaderingen 1945-1946

  Verslagen vergaderingen van der werkcommissie bij de BAGO, 2 juli 1945 - 20 mei 1946

  BAGO

  Circulaires BAGO 1945-1946

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: