gahetNA in the National Archives

Prov. Bestuur ZH / Polderreglementskaarten

4.ZHPB2
R.M. Haubourdin, A.H. Simons
Nationaal Archief, Den Haag
1991
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

4.ZHPB2
Author: R.M. Haubourdin, A.H. Simons
Nationaal Archief, Den Haag
1991
CC0

Periode:

1857-1974

Omvang:

641 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Kaarten en tekeningen.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bestaat uit alfabetisch op naam geordende polderreglementskaarten uit de periode 1850-1969.

Archiefvormers:

  • Provinciaal Bestuur van Zuid-Holland

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

In de inventarissen 4.ZHPB1-3 zijn de kaarten en tekeningen beschreven die behoren tot het archief van het Provinciaal Bestuur van Zuid-Holland van na 1850.

Het betreft in principe een supplement op de kaarten en tekeningen, beschreven in de catalogus Ernsting uit 1960, waarin het kaartmateriaal tot 1850 is opgenomen.

In 1960 is het kaartenbestand bij de Provincie Zuid-Holland gesplitst in een gedeelte met kaartmateriaal tot 1850 van statische betekenis( Catalogus van de kaarten van vóór 1850 berustend in het archief ter provinciale griffie van Zuid-Holland, door P. Ernsting. ('s-Gravenhage 1960). ), en een gedeelte kaarten en tekeningen van na 1850 die op dat moment nog van belang waren voor de admistratie. Dit laatste gedeelte is in deze inventarissen opgenomen.

Naast algemene topografische kaarten van Zuid-Holland gaat het om kaarten en tekeningen, vervaardigd voor of gebruikt in de administratie bij de taakuitoefening van het Provinciebestuur, betreffende verkeer en waterstaat, spoor- en tramwegen, drinkwatervoorziening, ruimtelijke ordening enz. (4.ZHPB1).

Daarnaast zijn er kaarten en tekeningen, vervaardigd in verband met de toezichthoudende functie van het Provinciebestuur van Zuid-Holland over de gemeenten, polders en waterschappen.

Hiertoe behoren ook de grenskaarten van polders en waterschappen in Zuid-Holland, die in de periode 1857-1974 zijn vervaardigd bij de goedkeuring van de polderreglementen door het Provinciebestuur. Van deze polderreglementskaarten werd door de Provincie een afzonderlijk polderboek bijgehouden (4.ZHPB2).

Tenslotte is er een afzonderlijk bestand overgedragen van bestemmings- en uitbreidingsplannen van gemeenten in Zuid-Holland uit de periode 1906-1965. Deze plannen zijn vervaardigd in verband met het toezicht van het Provinciebestuur op gemeenten inzake de ruimtelijke ordening en behoren tot de besluiten van Gedeputeerde Staten over de goedkeuring van gemeentelijke bestemmingsplannen (4.ZHPB3).

Het is aan te raden om voor ieder thema ook 4.ZHPB1 te raadplegen, omdat dit kaarten bevat die oorspronkelijk tot de andere gedeelten van dit bestand lijken te hebben behoord (bijv. oude nummering).

In de beschrijvingen wordt gerefereerd aan GS-besluiten. Deze zijn te vinden in het archief van het Provinciaal Bestuur van Zuid-Holland, dat aanwezig is in het Rijksarchief in Zuid-Holland (overgedragen tot 1946). In de periode 1941-1945 werden de taken van Gedeputeerde Staten waargenomen door de minister van Staat, Rijkscommissaris van de Provincie Zuid-Holland.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: