gahetNA in the National Archives

Prov. Bestuur ZH / Polderreglementskaarten

4.ZHPB2
R.M. Haubourdin, A.H. Simons
Nationaal Archief, Den Haag
1991
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

4.ZHPB2
Author: R.M. Haubourdin, A.H. Simons
Nationaal Archief, Den Haag
1991
CC0

Periode:

1857-1974

Omvang:

641 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Kaarten en tekeningen.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bestaat uit alfabetisch op naam geordende polderreglementskaarten uit de periode 1850-1969.

Archiefvormers:

  • Provinciaal Bestuur van Zuid-Holland

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Verantwoording van de bewerking

De kaarten behorende bij de goedkeuring van polderreglementen door de Gedeputeerde Staten in de periode 1857-1974, zoals beschreven in het polderboek, zijn hierachter in alfabetische volgorde opgenomen.

De daarin vermelde kaarten die niet in het archief werden aangetroffen, zijn hier niet meer opgenomen.

Als trefwoord is telkens de als eerste genoemde poldernaam( De term polder wordt hier omwille van beknoptheid in bredere betekenis gebruikt. ) genomen. Voorvoegsels als Hoog-, Laag-, Klein-, Groot-, Sint, Oud-, Nieuw-, Noord-, Oost-, Zuid- en West-, alsmede aanduidingen als Polder, Waterschap, Heemraadschap, Drooggemaakte en Gecombineerde, zijn bij de bepaling van de alfabetische volgorde over het algemeen overgeslagen. Poldernamen die zijn gevormd van persoonsnamen, waarbij de voornaam voluit is geschreven, zijn op de (eerste) voornaam gerangschikt.

Onder de poldernamen staan alle op de bladen vermelde betrokken gemeenten, ook als deze niet allemaal meer op de meest recente kaart worden vermeld. Hierachter staat het aantal aanwezige bladen. Ten slotte volgen de jaartallen van alle Statenbesluiten waarop de kaarten betrekking hebben, ook wanneer die verwijzing op de bladen zelf is doorgehaald.

Het jaar van intrekking van het polderreglement wordt niet gegeven.

Vooral na 1945 komt het geregeld voor, dat Statenbesluiten niet meer in hetzelfde jaar bekrachtigd werden bij Koninklijk Besluit: in ieder geval wordt hier consequent het jaar van het GS-besluit zelf gegeven. In de periode 1940-1945 werden besluiten omtrent polderreglementen getekend door de Commissaris der Provincie Zuid-Holland "ter waarneming van de taak der Gedeputeerde Staten": over het algemeen zijn deze reglementen na 1945 opnieuw behandeld.

In 4.ZHPB1 komen ook enkele kaarten van polders en waterschappen voor, waaronder enkele polderreglementskaarten.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: