gahetNA in the National Archives

Heren van Katwijk / Kaarten

4.WKF
Nationaal Archief, Den Haag
1970
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

4.WKF
Author: Nationaal Archief, Den Haag
1970
CC0

Periode:

16e - 19e eeuw

Omvang:

63 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands, enkele zijn gesteld in het Frans.

Soort archiefmateriaal:

Het archief bevat (kadastrale) kaarten, kopieën en tekeningen.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het kaartenarchief van de heren van de beide Katwijken en 't Zand bevat kaarten, kopieën van kaarten, pentekeningen en potloodschetsen van percelen, plaatsen en wegen (16e-19e eeuw). Aan de achterkant van een kaart bevindt zich een andere van de Westfaalse Kreits, de overige hebben betrekking op Katwijk aan Zee, Katwijk aan de Rijn en Valkenburg. Tot de oudste exemplaren behoort een kopie uit 1572 van een plattegrond van de Brittenburg. Verder zijn er uittreksels uit kadastrale plannen, bouwontwerpen van badhuizen, kerken en kerkbanken.

Archiefvormers:

  • Heren van Katwijk en Valkenburg

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: