gahetNA in the National Archives

Verhoeven / Kaarten ZH

4.VHF
Medew. RA Zeeland
Nationaal Archief, Den Haag
1981
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

4.VHF
Author: Medew. RA Zeeland
Nationaal Archief, Den Haag
1981
CC0

Periode:

1920-1950

Omvang:

108 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Het betreft kaarten en tekeningen.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van A.G. Verhoeven, ingenieur der Domeinen en hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat in Zeeland, bestaat uit door hem vervaardigde dwarsprofielen en tekeningen van dijken, sluizen, bruggen e.d. als bijlagen bij projectrapporten. De kaarten betreffen bedijkingsplannen in de Hoekse Waard, het land van Dordrecht, Zwijndrecht, Piaam (Friesland) en de Zuid-Hollandse Waard.

Archiefvormers:

  • A.G. Verhoeven

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: