gahetNA in the National Archives

Rubber Cultuur Mij. / Kaarten en tekeningen

4.RCMA
R.T.M. Guleij
Nationaal Archief, Den Haag
1987
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

4.RCMA
Author: R.T.M. Guleij
Nationaal Archief, Den Haag
1987
CC0

Periode:

1908-1980

Omvang:

1427 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een deel is in het Engels of Frans.

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Dit archief bevat 494 kaarten, tekeningen en foto's van de directie van de Rubber Cultuur Maatschappij te Amsterdam. De archiefstukken zijn afkomstig uit Nederlands Indië (1908-1958) en uit ontwikkelingslanden (1954-1980). De stukken uit Nederlands Indië bestaan uit kaarten (concessies en erfpacht, beheer, aanplant, emplacement), topografische (gedrukte) overzichtskaarten en technische tekeningen inzake koffie, latex, oliepalm, rubber, thee, transport, waterkracht, civiele werken en diversen. Het materiaal uit de ontwikkelingslanden omvat ook kaarten (algemeen, onderneming/beheer, aanplant, bodem, infrastructuur/emplacement en meet- en hoogtekaarten), topografische (gedrukte) kaarten (Azië, Afrika, Midden- en Zuid-Amerika) en technische tekeningen (Costa Rica, Ghana, Indonesië, Liberia, Mozambique, Suriname, Tanzania en diversen). Beide deelarchieven bevatten foto's. Verder is er een index op namen, ondernemingen en projecten (inclusief afdelingen en concessies).

Archiefvormers:

  • NV Rubber Cultuur Maatschappij Amsterdam, 1908-1980

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Zelf ben ik als (pleeg)dochter van uitgezonden medewerker JMA van de Griendt op plantage Icacal te Panama getuige geweest van de opstart van deze onderneming tussen 1961 en 1964 en een aantal keren teruggeweest.
Ik heb nog ruim fotomateriaal uit die periode en vroeg mij af of hiervoor bij het archief nog belangstelling was.

Met vriendelijke groet,
Mw. R. Ludolph
ludolph@planet.nl

Zelf ben ik de dochter van Wicher Boissevain Sr., die Salala Rubber Coorperation opgezet heeft in 1960 en tot 1979 heeft geleid..
Ik graag willen weten wat er later met mijn vaders liefdeswerk is gebeurd na zijn vertrek.

Bij voorbaat dank,

Hanneke Idserda-Boissevain.

LS,
Mijn schoonvader heeft in 1949 in Medang Sumatra een zilverenbakje gekocht van dhr. Selders uit Winterswijk. Hoe die daar aan was gekomen is onbekend. Op het bakje staan de letters R.C.M.A., de cijfers 25 tussen 2 lauwerkransen in en; ' Aan M. Schuurman 1906 15/1 1931'.
Wellicht zijn er nog nazaten die kunnen zeggen wie dat was/hoe en wat? Familie ?

Wie kan mij verder helpen?

L.s.,
Voor n Indonesische kennis ben ik op zoek naar informatie over zijn Nederlandse grootvader. Het enige wat hij heeft is zijn naam; H. Heslinga. Hij heeft bewijzen van loon ontvangsten over de periode 1959-1965. Hij heeft gewerkt op o.a. Wingfoot estate. Heeft u nog meer informatie nodig? Bent u bereid mij te helpen bij deze zoektocht?
Alvast hartelijk bedankt.

Met vriendelijke groet,
Sonja van der Lely-Koene

Vlak voordat ik uw bericht las had ik toevallig dit bericht gevonden. Meer vindt u op de aangegeven link.
http://resources3.kb.nl/010475000/pdf/DDD_010477728.pdf
Het Nieuwsblad voor Sumatra MAANDAG, 21 DECEMBER 1953
‘(…) sedert Juni 1953 beheert de heer Heslinga de onderneming Sei.Putih.

LS,
Ik zoek naar de concessie contract tussen Sultan van Serdang met NV diverse Nederlandse tabak plantage Maatschappij in de afdeling Serdang, voornamelijk Senembah Mij in de Oostkust van Sumatra, in de periode (1883 - 1910). Ik bedank voor jullie aandacht en helpen.

Met vriendelijke groet,
Edy Ikhsan
email: eikhsan@yahoo.com

Mijn vader, Diederick Johan Van Der Kolk (geb. 29/10/1916) werkte in de rubber en palm olie cultuur in Noord Sumatra van 1945-1951. Hellaas, hij leefd niet meer maar ik heb zijn fotos - er is een van een RCMA fabriek "Hengelo". Kunt U mij a.u.b. vertellen of die fabriek nog bestaat en waar het licht? Bedankt voor U hulp.
Hartelijke groeten.

Geachte mevrouw van der Kolk,

Uw vraag is ter behandeling doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: