gahetNA in the National Archives

Oorlog / Situatiekaarten

4.OSK
K. Zandvliet
Nationaal Archief, Den Haag
1979
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

4.OSK
Author: K. Zandvliet
Nationaal Archief, Den Haag
1979
CC0

Periode:

17e - 20e eeuw

Omvang:

3793 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Getekende en gedrukte kaarten.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Dit (deel-)archief van de Genie bevat (situatie-)kaarten en memories van steden en landelijke gebieden, verdedigingswerken, grensscheidingen, (water-)linies, dijken en waterwegen, communicatienetwerken en overige infrastructuur. Het merendeel is afkomstig uit de tweede helft van de achttiende en de eerste helft van de negentiende eeuw.

Archiefvormers:

  • Raad van State
  • Depôt-Generaal van Oorlog
  • Archief van Oorlog en Topografisch Bureau
  • Departement van Oorlog / Afdeling der Genie

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: