gahetNA in the National Archives

Oorlog / Memories Genie

4.OMM
Joh.C. van Aartrijk, D.J. Kortlang
Nationaal Archief, Den Haag
1976
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

4.OMM
Author: Joh.C. van Aartrijk, D.J. Kortlang
Nationaal Archief, Den Haag
1976
CC0

Periode:

17e - 20e eeuw

Omvang:

43.00 meter; 295 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Bevat kaarten en foto's.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat memories van de Genie, registers en inventarissen van kaarten en tekeningen, topografische kaarten en atlassen, en kaarten en tekeningen van forten en vestingen, (water-)linies, spoorwegen en telegraaf- en telefoonverbindingen in Nederland. Daarnaast bevat het archief foto's van militaire gebouwen en een verzameling diverse stukken op het gebied van de defensie.

Archiefvormers:

  • Ministerie van Oorlog / Afdeling der Genie

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: