Nationaal Archief. Search the collection of the Dutch National Archives

Prov. Bestuur ZH / Bestemmingsplannen

4.ZHPB3
R.M. Haubourdin, A.H. Simons
Nationaal Archief, Den Haag
1991
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

4.ZHPB3
Author: R.M. Haubourdin, A.H. Simons
Nationaal Archief, Den Haag
1991
CC0

Periode:

1906-1965

Omvang:

113 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Kaarten en tekeningen.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bestaat uit alfabetisch op gemeente geordende uitbreidings- en bestemmingsplannen voor plaatsen in Zuid-Holland.

Archiefvormers:

  • Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Verantwoording van de bewerking

Aan de hand van de lijst van uitbreidings- en bestemmingsplannen in het archief van de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, die kennelijk op volgorde van binnenkomst werden doorgenummerd, is deze plaatsingslijst per gemeente uitgewerkt.(

Sommige bestemmingsplannen, met name kaarten met betrekking tot bouwverordeningen, zijn tussen de Algemene en provinciale kaarten gevoegd (zie 4.ZHPB1)

)

Iedere gemeente heeft een eigen aanvraagnummer gekregen. De uitbreidingsplannen worden per gemeente chronologisch gepresenteerd naar het jaar van het betreffende GS-besluit. Voor ieder plan staat in de kantlijn het oude kaartnummer tussen vierkante haakjes aangegeven: dit moet bij het aanvragen worden ingevuld op het specificatieveld.

Verder worden datum en resolutienummer van het GS-besluit gegeven, met daarnaast nog eventueel datum en nummer van een Koninklijk Besluit met betrekking tot bezwaarschriften en dergelijke. Tenslotte wordt telkens het aantal aanwezige bladen vermeld.(

Op de kaarten zelf staat vaak een groter aantal bladen gespecificeerd.

)

Op de bladen zelf staat overigens over het algemeen ook de datum aangegeven waarop het plan bij Raadsbesluit werd vastgesteld.

Indien noch op de bladen, noch in de oorspronkelijke toegang een GS-verwijzing staat, wordt de datum van het betreffende Raadsbesluit of eventueel het Koninklijk Besluit gegeven.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
Refresh Type the characters you see in this picture. Type the characters you see in the picture; if you can't read them, submit the form and a new image will be generated. Not case sensitive.  Switch to audio verification.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: