gahetNA in the National Archives

Admiraliteiten / Van Kinckel

1.01.47.11
J. de Hullu
Nationaal Archief, Den Haag
1924
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.01.47.11
Author: J. de Hullu
Nationaal Archief, Den Haag
1924
CC0

Periode:

1649-1792

Omvang:

0,30 meter; 68 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Enkele stukken zijn in het Frans en in het Engels.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte teksten.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat algemene reglementen en stukken omtrent de zeevaartkunde voor de tweede helft van de 18e eeuw. Tevens zijn er, behalve (sein)orders, brieven en rapporten als bevelhebber van diverse schepen, stukken over de werving, betaling (monsterrol), schafting, gezondheid en gedrag van de bemanning. Verder zijn er wat losse brieven en resoluties, stukken over krijgsraden, van J.H. van Kinsbergen en enkele stukken vanwege Kinckels aanstelling bij de Rijnlandse kreitsen.

Archiefvormers:

  • Kinckel, Van
  • Kinckel, H.A. baron van

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: