gahetNA in the National Archives

Admiraliteiten / Hoeufft

1.01.47.10
J. de Hullu
Nationaal Archief, Den Haag
1924
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.01.47.10
Author: J. de Hullu
Nationaal Archief, Den Haag
1924
CC0

Periode:

1747-1795

Omvang:

0.34 meter; 50 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte teksten.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

J.H. Hoeufft was klerk ter secretarie van de Admiraliteit van Amsterdam en later secretaris van 's Lands vloot. Dit archief bevat een weergave van zijn werkzaamheden als klerk en secretaris: stukken m.b.t. de rechtspraak (krijgsraden); het krijgsbedrijf tijdens de Vierde Engels-Nederlandse zeeoorlog en de verdediging tegen de Fransen in 1793-1795. Ook zijn er enige stukken van J.H. van Kinsbergen inzake de hervormingen van de marine.

Archiefvormers:

  • Hoeufft
  • Hoeufft, J.H.

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: