gahetNA in the National Archives

Admiraliteiten / Evertsen

1.01.47.07
J. de Hullu
Nationaal Archief, Den Haag
1924
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.01.47.07
Author: J. de Hullu
Nationaal Archief, Den Haag
1924
CC0

Periode:

1645-1720

Omvang:

0.28 meter; 50 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van de luitenant-generaals Johan en Cornelis Evertsen en van latere leden van het geslacht Evertsen bevat materiaal afkomstig van vijf personen, namelijk Johan Evertsen, Cornelis Evertsen de oude, Cornelis Evertsen Johanszoon, Cornelis Evertsen Corneliszoon en Geleyn Evertsen.
Van hen zijn o.a. bewaard gebleven brieven geschreven aan de Admiraliteit in Zeeland, vloot-instructies, orders en stukken omtrent de geldelijke toestand der Admiraliteit in Zeeland in 1662. Ook zijn er copie-resolutiën van scheepskrijgsraden en (uittreksels uit) journaals gehouden door Geleyn Evertsen.

Archiefvormers:

  • College ter Admiraliteit in Zeeland
  • Evertsen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: