Nationaal Archief. Search the collection of the Dutch National Archives

Hoge Krijgsraden

1.01.45
D.J. Kortlang
Nationaal Archief, Den Haag
1996
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.01.45
Author: D.J. Kortlang
Nationaal Archief, Den Haag
1996
CC0

Periode:

1607-1794

Omvang:

14,00 meter; 141 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een klein gedeelte is gesteld in het Frans.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte documenten, kennis van het 17e en 18e eeuwse handschrift is noodzakelijk. Het archief bevat een vijftal kaarten.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van de Hoge Krijsgraden en van de Zeekrijgsraden bevat voor de periode 1607-1794 fragmentarisch verzamelingen notulen, sententies en processtukken met betrekking tot bestraffing van militairen, zowel civiel als crimineel. Voor de perioden 1672-1712 en 1747-1783 is het archief vrij volledig, vooral in relatie tot het leger. De inventaris bevat als Bijlagen twee indexen op de procesdossiers.

Archiefvormers:

  • Griffier van de Advocaat-fiscaal bij de Hoge Krijgsraad
  • Hoge Krijgsraad der Verenigde Nederlanden (1672-1703)
  • Hoge Krijgsraad der Verenigde Nederlanden (1674-1703), Griffier
  • Hoge Krijgsraad der Verenigde Nederlanden (1747-1783)
  • Hoge Krijgsraad der Verenigde Nederlanden (1747-1783), Griffier
  • Hoge Zeekrijgsraden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: