gahetNA in the National Archives

Hoge Krijgsraden

1.01.45
D.J. Kortlang
Nationaal Archief, Den Haag
1996
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.01.45
Author: D.J. Kortlang
Nationaal Archief, Den Haag
1996
CC0

Periode:

1607-1794

Omvang:

14.00 meter; 141 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een klein gedeelte is gesteld in het Frans.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte documenten, kennis van het 17e en 18e eeuwse handschrift is noodzakelijk. Het archief bevat een vijftal kaarten.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van de Hoge Krijsgraden en van de Zeekrijgsraden bevat voor de periode 1607-1794 fragmentarisch verzamelingen notulen, sententies en processtukken met betrekking tot bestraffing van militairen, zowel civiel als crimineel. Voor de perioden 1672-1712 en 1747-1783 is het archief vrij volledig, vooral in relatie tot het leger. De inventaris bevat als Bijlagen twee indexen op de procesdossiers.

Archiefvormers:

  • Griffier van de Advocaat-fiscaal bij de Hoge Krijgsraad
  • Hoge Krijgsraad der Verenigde Nederlanden (1672-1703)
  • Hoge Krijgsraad der Verenigde Nederlanden (1674-1703), Griffier
  • Hoge Krijgsraad der Verenigde Nederlanden (1747-1783)
  • Hoge Krijgsraad der Verenigde Nederlanden (1747-1783), Griffier
  • Hoge Zeekrijgsraden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: