gahetNA in the National Archives

Generaliteitsmuntkamer

1.01.44
R. Bijlsma
Nationaal Archief, Den Haag
1930
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.01.44
Author: R. Bijlsma
Nationaal Archief, Den Haag
1930
CC0

Periode:

1578-1798

Omvang:

6.08 meter; 76 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat een reeks registers van ingekomen en uitgaande stukken voor de 17e en 18e eeuw. Verder zijn er enkele losse registers met bijzondere onderwerpen voor de 18e eeuw: goud- en zilversmeden in Holland en West-Friesland, visitering muntbussen, copie-resoluties, concept-resoluties, en administratie van de secretaris. Tevens zijn er stukken m.b.t. de administratie van de essayeur-generaal, meest 18e eeuw, en resoluties.

Archiefvormers:

  • Generaliteitsmuntkamer

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: