gahetNA in the National Archives

Generaliteitsrekenkamer

1.01.43
P. Schotel
Nationaal Archief, Den Haag
1978
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.01.43
Author: P. Schotel
Nationaal Archief, Den Haag
1978
CC0

Periode:

1586-1799
merendeel 1608-1799

Omvang:

74.00 meter; 1421 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De Generaliteitsrekenkamer was belast met het toezicht op de financiën van de Unie ten tijde van de Republiek. Het archief bevat resoluties met registers voor de periode 1608-1799; ingekomen extract resoluties met bijlagen van de Staten-Generaal (1615-1796) en van de Raad van State (1727-1796); uitgaande missiven aan diverse colleges en ambtenaren en een verzameling van instructies.
Dit archief bevat voornamelijk grote reeksen afgehoorde rekeningen van de Ontvangers Generaal van de diverse Admiraliteiten vanaf 1681 tot eind 18e eeuw, inclusief aparte rekeningen van de convooien en licenten en de last en veilgelden. Tevens is er een grote reeks ordinaris en extraordinaris staten van Oorlog m.b.t. de Unie voor de periode 1595-1785 en staten van obligaties van 1688-1790.

Archiefvormers:

  • Generaliteitsrekenkamer

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: